wij zijn er zuinig op elk monument is uniek xxxxxxx onderhoud & reparatie Wij ondersteunen bij het aanvragen van de juiste subsidie

Wieringa bouwadvies

Met hart en ziel zetten wij ons in voor het behoud van monumenten.

 Bij ons bent u aan het juiste adres voor een onafhankelijk, deskundig advies
 en (ondersteuning bij) de uitvoering daarvan.

onderhoudsplan

Welk regulier onderhoud is er nodig? Hoe wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten? Op basis van een inspectie van het momument maken we een plan zodat u weet waar u de komende zes jaar of langer aan toe bent. Ons bestek voldoet aan de juridische eisen voor aanbesteding.

bouwhistorisch onderzoek

Het onderzoek brengt de bouwhistorie in kaart. Dat doen we door bronnenonderzoek en een inventarisatie ter plekke. Met een bouwhistorisch onderzoek kunt u gedegen keuzes maken voor restauratie, onderhoud en eventueel herbestemming van het monument.

restauratieplan

Soms voldoet regulier onderhoud niet meer en is een ingrijpende restauratie nodig. Op basis van het bouwhistorisch onderzoek adviseren we u over de noodzakelijke maatregelen. We maken een bestek op waarin staat welke werkzaamheden nodig zijn, hoe ze worden uitgevoerd en wat de kosten zijn. Onze 3D-tekeningen maken het verhaal compleet.

 

uitvoerbegeleiding

We begeleiden van a tot z. Doen opnames, maken kostenramingen en zorgen voor de aanbesteding. Zo nodig vragen we een omgevingsvergunning aan. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houden we toezicht op de kwaliteit van het werk en bewaken we het budget. Vanzelfsprekend werken we hierin nauw samen met de eigenaar.

risico inventarisatie & evaluatie

Veiligheid en gezondheid op de molen zijn belangrijk. Voor molenaars én bezoekers. Wij inventariseren de risico’s en geven in een plan van aanpak aan welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Voor onze vaste opdrachtgevers voeren we de RI&E eens per twee jaar uit, in combinatie met het reguliere onderhoud.

subsidieaanvraag

Voor het reguliere onderhoud kunnen eigenaren een beroep doen op de BRIM, een subsidie voor onderhoud van monumenten. Voor grotere restauraties zijn vaak andere subsidies beschikbaar. In samenwerking met u helpen we bij het opstellen en indienen van subsidieaanvragen. Na afloop zorgen wij voor de (financiële) verantwoording.

meerjaren onderhoudsplan

Monumenten die in goede staat zijn hebben regelmatig onderhoud nodig om kostbare restauratie in de toekomst te voorkomen. Dat vraagt om een onderhoudsplan voor een langere periode waarin aangegeven wordt wanneer welke onderdelen vervangen moeten worden en welk periodiek onderhoud noodzakelijk is. Een duidelijk overzicht van gepland onderhoud en benodigde financiën helpt om het onderhoud op lange termijn efficiënt in te richten.

3D tekenwerk

Drie dimensionaal tekenwerk (3D) geeft een realistisch beeld van bijvoorbeeld het monument na restauratie. Zo wordt de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderd en is het mogelijk om het object vanuit allerlei verschillende standpunten te bekijken. 3D tekenwerk kan bestaan uit plattegronden, aanzichten, doorsnedes en details.

meer weten?

opdrachtgevers

We werken voor diverse stichtingen
en partijen voor monumentale objecten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

onze diensten

onderhoudsplan

onze diensten

onderhoudsplan